0
Your cart is currently empty

Virtual

A fénykép a megjelenésétől fogva feszegeti a tér, idő, valóság, vitrualitás, igaz, hamis fogalmak határait. A fénykép meghatároz egy időt, egy teret, a valóság illúzióját nyújtja: kétdimenziós keretbe foglalja azt. A digitális technika fejlődése fordulatot hozott, felborította a “dolog ott volt”-ban vetett hitet, a mesterséges képalkotás a valóságtól “elvalótlanodva” is hozhat létre “képmásokat”. Roland Barthes gondolatai ,a fotográfiában látott igazság és a vitathatatlan hitelesség médiumáról a mai vizuális világban inogni látszanak. Felvételek készülnek egyrészt nagy ill ultra nagyméretű kamerával műteremben és külső helyszíneken, másrészt digitálisan elérhető valós(internet, google, egymásra épülő üveg layerek talált üvegnegatívok) vagy virtuális(pl. videójáték) “szereplőkről”, helyszínekről, tájakról.  A végeredményeket tekinte mindegyik felvétel egy egyedi, megismételhetetlen nedves kollódiumos lemez vagy zselatinos száraz lemez. Távolról szemlélve egymás mellett a képekben a valóság és a virtualitás határai elmosódnak, a szemlélőnek az előzmények ismerete nélkül csak az egyedi képek vannak. Közelebb lépve a képek árulkodó jeleket mutatnak…..Inspiráció:  Kerekes Gábor

The photo from its very appearance pushing the notional limits of space time reality virtuality truth false. The photo by determining  a time and space   provides the illusion of reality thus frames it into a 2 dimension entity. The improvements of digital technology brought a turning point  and an upset in the belief of “the subject was there”. The artificial digital imaging technologies can bring unreal  wrath realities to life.  The thoughtful ideas of Roland Barthes on the truth and indisputable accurate authenticity seems to be shaken in our visual world. In one hand with big and even larger cameras photos are taken in studios and outside while on the other hand pictures are taken of real existing (internet, google, archaic glass layers, accidentally found glass negatives) or virtual   “performers”, landscapes scenes (video games).  Considering the outcome each and every take is unique and unrepeatable wet plate collodion or silver gelatine dry plate.  Examining by taking a step back on the plates the borders of reality and virtuality are blurred for the viewer in the lack of antecedent only the given photos are provided. Stepping a bit closer the shots giving away the telltale small bit…