0
Your cart is currently empty

ÁFRA JÁNOS: A FIGYELEM ÖRÖK KÖRFORGÁSA EGY IGAZSÁGTAGADÓ KORBAN

ÁFRA JÁNOS: A FIGYELEM ÖRÖK KÖRFORGÁSA EGY IGAZSÁGTAGADÓ KORBAN Magyar Műhely 196 A fényképek némasága A tágabb értelemben a megtévesztés aktusára, vagyis a kitaláltságra, szűkebben véve pedig elsősorban narratív prózai alkotásokra használatos „fiction”, valamint a képekre többesszámban utaló „pictures” kifejezések kontaminációjával előálló Fictures projektcím szemléletesen mutat rá arra a kiegészítések sorában alakuló, ugyanakkor a kifejezésmódok önérvényűségét elbizonytalanító jelentésmozgásra, amelyet a Burai Árpád groteszk-mágikus prózái és Varga Tamás archaikus fotóeljárással készült képei alkotta sorozat értelmezésekor tapasztalunk. A kifejező lexikai szóvegyítést az […]

SZEMÉLYESEN

SZEMÉLYESEN https://kultura.hu/szemelyesen-varga-tamas-fotoi/